Pečatoreznica Bošnjak - Izrada pečata Sombor

 

Izrada pečata i štambilja

 

Pečati i štambilji se mogu izraditi u svim veličinama i oblicima u zavisnosti od potrebe, namene i želje naručioca.

 

One se lepe na drvenu dršku ili automat. I drške i automati postoje u raznim veličinama tako da se može pronaći rešenje za sve želje i potrebe.

 

Izrada pečata za preduzeća i preduzetnike

Ako je u pitanju DOO- najčešća odluka je pečat na COLOP automatu R30 prečnika 30 mm, a za zanatske radnje štambilji P20 i P30. U koliko se želi zaštitni znak firme, može da se uklopi u pečat i štambilj.

 

Zaštitni znak

Zaštitni znak -logo- je jedan bitan detalj, koji  bi svaka firma trebala da poseduje. Crtanje ili dizajn zaštitnog znaka rešavamo ukoliko je moguće.

 

Izrada pečata sa grbom

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, dalo je ovlašćenje pečatoreznici Bošnjak za izradu pečata državnih i drugih organa, odnosno organizacija 24.12.2004 godine.

 

Izrada pečata za razne namene

Osim pečata i štambilja za zanatske radnje i DOO odnosno preduzeća nudimo mogućnost izrade pečata i štambilja za razne namene:  osnovne podatke, kućne biblioteke, obeležavanje raznih dokumenata, ambalaže, pečate sa UV farbom za diskoteke, delovodne pečate...

 

Numeratori i datumari, pečati sa datumom

Numeratori i datumari u raznim veličinama sa dodatnim tekstom ili bez isto su u ponudi, kao i dodatna oprema za korišćenje pečata.