Pečatoreznica Bošnjak - Izrada pečata Sombor

 

Pečatoreznica Bošnjak 1953-2016

 

Pečatoreznica Bošnjak je počela sa radom 1953 godine. Osnovao ju je Karlo Bošnjak, i bila je jedna među prvim samostalnim zanatskim radnjama koje su osnovane posle II svetskog rata u Somboru. Uglavnom se bavila izradom raznih pečata i štambilja. Tadašnja tehnologija izrade pečata osnivala se na slaganju slogova  od olovnih slova, izlivanju gipsanog kalupa i vulkaniziranju gume. Ta vrsta izrade bila je mukotrpna i dugačka sa ograničenim mogućnostima. Sada se radi kompjuterom, što je znatno ubrzala rad, a mogućnosti su neograničene u smislu veličina, oblika, fontova i znakova koji se mogu uklopiti u pečat i štambilj.

 

Ove godine Pečatoreznica Bošnjak slavi 60 godina svog postojanja. Svih tih godina trudili smo se da naše mušterije budu zadovoljne našom uslugom i kvalitetom naših proizvoda. Radimo isključivo sa najkvalitetnijim materijalom.

 

Istorija